Welkom op de website van Probusclub Drieheuvel.

Naamgeving

Bij de oprichting op 1 januari 1993 werd de naam in feite gevonden in een samentrekking van Driebergen en de Utrechtse Heuvelrug: Probusclub Drieheuvel.

De Probus structuur is afkomstig uit Engeland. De ruim 450 clubs zijn allen lid van de Stichting Probus Nederland, die vooral een dienstverlenende functie naar de clubs vervult. Onze club bestaat volledig uit mannen. Onze leden zijn afkomstig uit alle delen van de Utrechtse Heuvelrug en soms van elders.

Leden

Het ledental varieert rond de 35, met een leeftijdsopbouw van ruim 60 tot 90 jaar. Onze leden zijn in hun arbeidzame leven actief geweest in een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven, de vrije beroepen maar ook in de wetenschap en het onderwijs. De vereniging is opgericht met als doel in het postactieve leven vriendschap en saamhorigheid te bevorderen middels regelmatige bijeenkomsten als ook het organiseren van excursies naar maatschappelijk interessante, historische en culturele wetenswaardigheden.

Bijeenkomsten

Elke 2de en 4de donderdag van de maand is er een bijeenkomst in restaurant Klein Zwitserland, Traay 295 te Driebergen. Het stramien van een bijeenkomst is als volgt: Zaal open vanaf 10.00 uur voor ontvangst met koffie. Om 10.30 uur vangt de lezing aan, gegeven door een lid of een gastspreker. Na afloop is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie overgaand in een onderling napraten. Vanaf 12.30 uur is er een lunch die eindigt rond 13.15 uur. Tevens organiseren wij jaarlijks een aantal excursies en diverse feestelijke bijeenkomsten met onze partners.

Over de website

Deze website is bedoeld als informatiemedium voor onze leden en externen. Bepaalde pagina`s zijn alleen voor leden toegankelijk. Wilt u meer weten over Probusclub Drieheuvel stuur dan een berichtje naar onze secretaris via menu button contact op deze website. Ter nadere oriƫntatie vindt u een overzicht van het lezingenprogramma onder de button evenementen.

Zoekt u informatie over Probus Nederland in het algemeen, ga dan naar de website van Probus Nederland, www.probus-nederland.nl

22 januari 2019