Korte historie Probusclub Drieheuvel.

Op de eerste (handgeschreven) ledenlijst staan:

Wolf Russel, Kees Visser, Gé Polman en Thijs Den Os, naast enkele namen die weer snel hebben afgehaakt.
Daarna komen:  Jan van Logtestijn, Herman Huberts, en Jac Derksen .
Per 1-1-1993 staan deze 7 personen op onze ledenlijst
Op 13 januari 1993 is de club opgericht (volgens een invulformulier verstrekt aan Probus-NL)
Daarna worden lid:: Arie van Tussenbroek en Kees de Waij. Per 1-10-1993 zijn er 9 leden.
Op 9 december 1993 wordt de club officieel als Probusclub Drieheuvel geïnstalleerd in het bijzijn van 4 bestuursleden van omringende clubs en een lid van Probus-NL, de heer J.M. Smit.
Tevens zijn op deze bijeenkomst als aspirant-leden aanwezig: Ferdinand Mesu (later naar Zuid-Afrika geëmigreerd) en Frans Diemel. Zij worden daarna als lid aangenomen, zodat er per 1-1-1994 het ledental 11 is.
Op 1 januari 1995 is het ledental 15. Op 3 juni 1995 bevat de ledenlijst 18 namen.
Op 20 februari 1996 bevat de ledenlijst 21 namen, Ferdinand Mesu woont dan in Zuid-Afrika en is eigenlijk geen lid meer.
Op 15 januari 1997 zijn er 21 leden. Op 12 maart 1998 zijn er 26 leden, Jan Vreeswijk woont dan in Zuid Frankrijk, blijft lid t/m 1999.
Op 5 februari 2000 zijn er 25 leden. Op 1 januari 2003 zijn er 27 leden. Op 1 januari 2006 zijn er 29 leden.
Op 1 januari 2008 zijn er 30 leden. Op 1 januari 2009 zijn er 31 leden ( 2 nieuwe leden en 1 bedankje wegens ziekte).
Op 1 januari 2011 zijn er 32 leden. Op 1 juli 2011 zijn er nog 29 leden ( 1 nieuw lid en 2 overleden leden en 2 bedankjes wegens ziekte).
Op 1 juli 2012 zijn er weer 30 leden. Na enige wisselingen zijn er op 1 mei 2013 33 leden.
Per april 2016 komt het ledental op 36.

Website van onze club.

In de loop van 2006 is door Piet Siewers onze website ontwikkeld. Inmiddels had Piet zijn opdracht teruggegeven en is de discussie over wat nu verder met de website moet gebeuren gaande. Per medio 2013 nieuw opgestart volgens model Probus Nederland. Hans Groeneveld is vanaf die tijd tot op heden de webmaster van onze Probusclub.

De voorzitters zijn achtereenvolgens:

Wolf Russel, tot en met 1996. Kees de Waij in 1997. Arie van Tussenbroek in 1998.
Jan van Logtestijn in 1999. Leo Lakke in 2000. Harrie van der Horst in 2001.
Piet van Hooijdonk in 2002. Lou Vermin in 2003. Henk Eggink in 2004, 2005 en 2006.
Peter van Duursen vanaf 2007 , 2008 en 2009. Rob Mulder vanaf 2010 2011, 2012 tot 2013.
Frank van Beek vanaf 2013 en 2014. Patrick Goossens 2015 tot …

Secretaris/penningmeester zijn:

Kees Visser tot en met februari 2000, dus 6 jaar plus het eerste aanloopjaar.
Heeft om gezondheidsredenen per 01-01-2005 zijn lidmaatschap moeten opzeggen.
Frans Diemel tot en met juni 2009 in gecombineerde functie en vanaf mei 2009 alleen als penningmeester actief tot mei 2014

Penningmeester:

Jenno Meine Jansen van mei 2014 tot heden

Secretaris:

Frits Kessel vanaf 05.2009 tot en met jan 2014. Tijn Everse 2014 tot heden

Programma Commissie:

Tot 2011 was Chris Weber de voorzitter van deze belangrijke commissie. Hij werd opgevolgd door Ruud Ingerman.
Per januari 2013 werd Ruud opgevolgd door Berend Hillen. Deze bleef aan tot januari 2015 en werd opgevolgd door Karel v.d. Hucht die deze functie tot op heden vervult.

Locaties bijeenkomsten:

Klein Zwitserland te Driebergen vanaf de aanvang t/m februari 2007. Healthcenter Hoenderdaal te Driebergen vanaf maart 2007 t/m april 2008.
Rest. d’Arthuizen te Leersum vanaf mei 2008 tot 2015. Vanaf jan 2015 zijn wij terug gekeerd naar Klein Zwitserland te Driebergen

Bijgewerkt door Frits Kessel, secretaris per 01.01.2014 en daarna tot op heden door de web-master Hans Groeneveld.